Startsiden / Bildegalleri / Rødlistearter / Brudespore

Brudespore

Brudespore

Brudespore (Gymnadenia conopsea) er en plante i marihandfamilien (orkidéfamilien). Brudespore vokser i kalkholdig jord, og den var tidligere vanlig på ugjødsla slåtteenger i kalkrike strøk. På grunn av blant annet oppdyrking, endringer av tradisjonell slått og redusert beite har den gått kraftig tilbake, særlig i Sør-Norge, og den blir nå regnet som nær truet. (Kilder: Wikipedia / Artsdatabanken)