Startsiden / Bildegalleri / Rødlistearter / Dvergspett

Dvergspett

Dvergspett

Dvergspetten (Dendrocopos minor) er vår minste hakkespett. Den er rimelig fåtallig over det meste av landet, men mest tallrik i Sør-Norge. Dvergspetten er i tilbakegang både i Norge og i våre naboland. Den foretrekker løvskog med gamle og døde trær, og det er viktig at slike døde løvtrær får stå. (Kilde: www.miljolare.no / Direktoratet for naturforvaltning)