Startsiden / Bildegalleri / Rødlistearter / Hodeskoddelav

Hodeskoddelav

Hodeskoddelav

Hodeskoddelav (Menegazzia terebrata) har en ganske vid utbredelse i Sør-Norge, men er sparsom over alt der den forekommer. Den kan vokse både på bergvegger og på lauvtrær. Hodeskoddelav er oppført i rødlista som ”sårbar”, og hogst virker trolig negativt pga. uttørking. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har bedt Strand kommune være spesielt oppmerksom på å bevare hodeskoddelav. (Kilde: Direktoratet for naturforvaltning)