Startsiden / Bildegalleri / Rødlistearter / Storlom

Storlom

|
|
Neste bilde
 »

Storlom

Storlommen (Gavia arctica) hekker over store deler av landet, særlig i innlandet. Den foretrekker store fiskerike, vegetasjonsfattige innsjøer, både i skogstrakter og høyereliggende områder. Den foretrekker innsjøer med jevn vannstand, helst med lave torvøyer som gir en ideell reirplass. Arten står på den norske rødlisten i kategorien sårbar, mye på grunn av vassdragsregulering, garnfiske, jakt, ufred i hekketida og forsuring med fiskedød. (Kilder: www.miljolare.no / Wikipedia)