Startsiden / Kart

Kart

Kart over det foreslåtte verneområdet

Kart med områdeinndeling

Inngrepsfri natur

Område avsatt til friluftsliv i FINK-planen

Kulturminner/fornminner