Startsiden / Rapporten / Vedlegg / Kulturminner/fornminner

Vedlegg 5 – Kulturminner/fornminner

 

 

Forklaring til kartet med kulturminner/fornminner:

Stedsnavn Beskrivelse
1 Lågalia Tufter og kvernsteiner etter gammal kvern. Styvingstre.
2 Lågalia Rester etter gammalt steingjerde. Antagelig brukt under jakt for å drive dyra til jegerene.
3 Grimsli 2 husmannsplasser, på begge sider av elva.
4 Stølstufter
5 Stølstufter
6 Stølstufter
7 Nagastølen Stølsbu bygd antagelig på 1700-tallet, men stølen har vært i bruk fra 1500-tallet.
8 Smittebakken Gammalt steingjerde
9 Svinastølen 4 tufter etter stølsbuer. Antagelig svært gamle. (1200-tallet?)
10 Øyavatnet Stølstuft
11 Mellom Svartevass-knuten og Liaknuten I dette området skal det finnes helleristninger med dyremotiv, men desverre er ikke disse funne igjen i nyere tid.
12 Idsestølen Stølstuft
13 Hengjane Fjellgård med flere kulturminner etter Hengjande-tyskeren. Reste etter vei, sagbruk, brenneri og taubane. Hus og tufter etter låve.
14 Stølstufter som tilhører Bratteli
15 Målandsstølen Stølstufter og rester etter treverk.
16 Stølstuft som tilhører Soppaland
17 Stølstuft som tilhører Soppaland
18 Stølstuft som tilhører Soppaland
19 Tufter etter gammal boplass
20 Bratteli Gammel gård med mange kulturminner.
21 Høyhidler
22 Hidler
23 Stølstufter
24 Store Kvæven Rester etter høylåve
25 Hidler
26 Bokstavene HOSB (Halvar Olsen Songesand Bakken) skrevet med steiner på fjellet.
27 Steinberg og Sandråså Tufter etter husmannsplasser
28 Myrå Husmannsplass, huset står.
29 Bakken Bakken fjellgård med mange kulturminner.
30 Hidler brukt som naust
31 Hidler
32 «Helleristninger» fra 1860 inngravert av utvandrerer som reiste til Amerika.
33 Skaffadalshidleren. «Pilt Ola» bodde her en kort periode som barn.
34 Songesandstølen Støl med stølsbuer.
35 Sunnmork Fjellgård bebodd fra 1600-tallet (kanskje tidligere) til 1865. Huset står.
36 Neverdalen Gammel fjellgård. Tufter etter hus, låve, kvernhus, potetkjeller. Flere seingjerder og rydningsrøyser.