Startsiden / Tema / Rødlistearter / Rødlistearter i vestre del

Rødlistearter i vestre del

Gubbeskjegg
Gruppe Artsnavn Gruppe Artsnavn
Fugler Hvitryggspett Moser Praktdraugmose
Fjellvåk Kløftegrimemose
Gråspett Lav Gubbeskjegg
Steinskvett Hornstry
Karplanter Barlind Kort trollskjegg
Brudespore Kystkorallav
Sopp Brun-kvitkjuke Kystsaltlav
Fjærsopp Kystskriftlav
Hornsopp Kystdogglav
Hårseigsopp Theleopsis rubella
Røykkøllesopp Pachyphiale carneola
Hornskinn Megaspora pachycarpa
Skeletocutis lenis Hodeskoddelav