Startsiden / Tema / Trusler / Trusler (mot fjorden)

Trusler (mot fjorden)

· Utvidelse av eksisterende hytteområder ved Songesand og Bratteli.

· Vannkraftutbygging som vil føre til at fossene ut mot Lysefjorden blir tørrlagte.

· Helikopterturisme fra campingplassene i nærheten av Lysefjorden.

· Skogsbilvei inn mot Ulvaskogvatn.