Startsiden / Tema / Trusler / Trusler (østre del)

Trusler (østre del)

· Vannkraftutbygging i uregulerte vassdrag.

· Skogsbilveier og anleggsveier som vil øke tilgjengeligheten for allmennheten.

· Utvidelse av eksisterende hytteområder.