Startsiden / Tema / Viktige naturtyper og kulturminner / Viktige naturtyper og kulturminner i vestre del

Viktige naturtyper og kulturminner i vestre del

Naturtype Sted Verdi Beskrivelse
Skog Ulvaskog-Rindane B Gammel barskog
Botnafjellet B Høyfjellsplanter
Kystfuruskog F12 Langavatnet A Stor, svært gammal, urørt kystprega furuskog med sjeldne mosearter.
Kvartærgeologi Revsvatn B Bueformet sidemorene
Fjordlandskap Ulvaskog – Revsvatn A Del av landskapet rundt Lysefjorden. Storslått, særpreget.
Hei, fjell Moslifjellet B Mektig landskap med lite inngrep.
Heiområde Småsildalen B Stort utmarksområde, lite inngrep.
Landskap Tysdalsvatn B Storslått og spesielt landskap