Startsiden / Kontakt oss

Kontakt oss

Arbeidet med etablering av Preikestolen Nasjonalpark skjer i regi av Naturvernforbundet i Rogaland og Strand lokallag. Har du spørsmål eller synspunkter kan du ta kontakt med følgende:

Naturvernforbundet i Rogaland
Daglig leder Erik Thoring
e-post: rogaland@naturvern.no
Telefon mandag og tirsdag: 51 52 88 11/416 83 238

Naturvernforbundet i Strand
Styreleder Egil Tjensvold
e-post: etjensvo@online.no
Telefon 51 74 75 20
Styremedlem Ove Sander Førland
Telefon 51 74 77 69

Ønsker du å gi et bidrag til arbeidet med Preikestolen Nasjonalpark kan du bruke vårt bankkto.nr. 3201 41 37571. Merk innbetalingen ”preikestolen”.