Startsiden / Rapporten / Områdebeskrivelse / Avgrensing

Avgrensing

Området ligger nord for Lysefjorden og har ett areal på ca.215 km2. Området strekker seg nordover til Tysdalsvatnet og riksvei 13. Grensa i øst følger veien til Songesand. Mot vest følger man grensa til Fylkesplanen for preikestolområdet, går videre via Øykjafjellet, Guromyrfjellet, Litla Tibergfjellet og opp til utløpet av Tysdalsvatnet. Mot sør er Lysefjorden grensa (se fig.1). Området blir i rappporten omtalt som preikestolområdet.

Kart over det planlagte verneområdet