Startsiden / Rapporten / Områdebeskrivelse / Vegetasjon

Vegetasjon

Den varierte topografien og de betydelige høydeforskjellene gjør at området får en ganske variert vegetasjon, fra skog til snaufjell (se vedlegg 2). Klimaet gjør at det er oseaniske vegetasjonstyper som går igjen og innslaget av oseaniske arter er ofte dominerende i de ulike vegetasjonstypene. Ett annet interessant trekk ved området, som man også kan finne igjen på store deler av vestlandet, er at fjellplanter trekker ut mot kysten og dels inngår i oseanisk lavlandsvegetasjon.

Dalavatnet med Liarvatnet bakerst

Dalavatnet med Liarvatnet bakerst

 

 

 

 

 

 

Dalavatnet med Liarvatnet i bakgrunnen, sett mot øst (Foto: Ove S. Førland)