Startsiden / Tema / Trusler

Trusler

Samlet oversikt over trusler mot naturkvalitetene i Preikestolområdet.

Trusler (mot fjorden)

· Utvidelse av eksisterende hytteområder ved Songesand og Bratteli.

· Vannkraftutbygging som vil føre til at fossene ut mot Lysefjorden blir tørrlagte.

· Helikopterturisme fra campingplassene i nærheten av Lysefjorden.

· Skogsbilvei inn mot Ulvaskogvatn.

Trusler (vestre del)

· Videre vannkraftutbygging

· Utvidelse av eksisterende hytteområder.

· Bygging av skogsbilveier.

Trusler (østre del)

· Vannkraftutbygging i uregulerte vassdrag.

· Skogsbilveier og anleggsveier som vil øke tilgjengeligheten for allmennheten.

· Utvidelse av eksisterende hytteområder.