Startsiden / Nyheter

Nyheter

Nyheter om Preikestolen Nasjonalpark.

Preikestolen - verdens beste utkikkspunkt

Reisehåndbokforlaget Lonely Planet har kåret Preikestolen til verdens beste utkikkspunkt, i boken «1000 ultimate sights». Les mer i Stavanger Aftenblad

Positive signaler fra Regjeringshold

Stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland fra SV støtter kampen for å få etablert Preikestolen Nasjonalpark. I sitt innlegg under Stortingets behandling av Venstres forslag i april 2011, støttet han likevel miljøvernministerens svar og stemte mot Venstres forslag. Langeland begrunner dette slik: - No har ein ei utgreiing på gang, ein må få til ei lokal forankring sånn at kommunane vil dette.

Venstre alene for Preikestolen på Stortinget

Stortinget behandlet i april et forslag fra Venstre om å opprette Preikestolen nasjonalpark, uten å gi direkte støtte til forslaget. Selv om Venstre ble stående alene, er det nok positive signaler til at det er grunn til å være optimist. -Vi skal klare å få vernet dette unike naturområdet for ettertiden, sier Venstres Helge Solum Larsen.

Rogaland AP ber om utredning av nasjonalpark

Rogaland Arbeiderparti ber om utredning av Preikestolen nasjonalpark. Årsmøtet i Rogaland Arbeiderparti gjorde denne helgen følgende vedtak:

” Arbeide for utredning av Preikestolen nasjonalpark under forutsetning av at strømforsyningssikkerheten ivaretas.”

Vedtaket ble gjort med stort flertall. Enkelte lokallag fra Ryfylke stemte i mot.

Venstre tar forslaget om nasjonalpark opp i Stortinget

Venstres to representanter på Stortinget har fremmet et Dokument 8-forslag om igangsetting av en verneprosess for Preikestolen nasjonalpark. Arbeiderpartiets Eirin Sund er saksordfører og skal avgi energi- og milkjøkomiteens innstilling 29.mars. Behandlingen av saken i Stortinget er foreløpig berammet til 5.april.
Les forslaget

Nasjonalpark er god merkevare

– Nasjonalparken er en av de viktigste, internasjonale merkevarene som finnes. Dette uttalte Simen Bjørgen (Sp), ordfører i Lom, under Stavanger-regionen Næringsforenings møte om Preikestolen mandag 17.1.

Les mer om møtet på nrk.no: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.7466647

Nasjonalpark for Preikestolen – en gullgruve for regionen?

Vil en "Preikestolen nasjonalpark" være bra for næringslivet? Det spørsmålet stiller Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Naturvernforbundet, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Region Stavanger.
Dette er en viktig og aktuell sak med konsekvenser for reiselivsnæringen, natur og miljø, grunneierinteresser og lokaldemokratiet.

12 frivillige organisasjoner bak kravet om Preikestolen nasjonalpark

12 frivillige organisasjoner med over 300 000 medlemmer stiller seg bak kravet om Preikestolen nasjonalpark-NÅ! I en rykende fersk brosjyre uttaler DNT-leder Kristin Krohn Devold at "Preikestolen og Lysefjorden er uten sidestykke i norsk natur og fortjener nasjonalparkstatus".