Startsiden / Nyheter / Rogaland AP ber om utredning av nasjonalpark

Rogaland AP ber om utredning av nasjonalpark

Rogaland Arbeiderparti ber om utredning av Preikestolen nasjonalpark. Årsmøtet i Rogaland Arbeiderparti gjorde denne helgen følgende vedtak:

” Arbeide for utredning av Preikestolen nasjonalpark under forutsetning av at strømforsyningssikkerheten ivaretas.”

Vedtaket ble gjort med stort flertall. Enkelte lokallag fra Ryfylke stemte i mot.

Halehenget om strømforsyningssikkerhet må forklares. Det går i dag en høyspentlinje fra Lysebotn gjennom Preikestolområdet til Jørpeland. Enkelte i Ap mener denne linja ikke må kreves fjernet i en nasjonalparkplan, med mindre linjeeieren Lyse sjøl ønsker det. En eventuell nasjonalpark må heller ikke hindre Lyse i å oppgradere/nybygge en 420 kv linje i traseen. Det er imidlertid lite sannsynlig at Lyse ønsker å bygge en ny 420 kv i traseen gjennom Preikestolområdet.

Følgende fylkes- og lokalpartier har etter dette sagt ja til nasjonalparken med ulike formulering:
Rogaland Ap
Rogaland SV
Rogaland V
pluss Stavanger Høyre