Startsiden / Nyheter / Venstre tar forslaget om nasjonalpark opp i Stortinget

Venstre tar forslaget om nasjonalpark opp i Stortinget

Preikestolen en fin sommerdag

Venstres to representanter på Stortinget har fremmet et Dokument 8-forslag om igangsetting av en verneprosess for Preikestolen nasjonalpark. Arbeiderpartiets Eirin Sund er saksordfører og skal avgi energi- og milkjøkomiteens innstilling 29.mars. Behandlingen av saken i Stortinget er foreløpig berammet til 5.april.
Les forslaget